De kracht van Voelen

  • 29 oktober 2018

De ontvouwing
Herken je het ook, dat je de meest intieme verbinding met jezelf soms niet meer kunt voelen? Wat gebeurt er nu precies in je, wanneer je niet meer thuis bent bij jezelf? Wanneer je voelt dat je op de automatische piloot leeft? Veel vanuit je hoofd, maar weinig vanuit je hart. Hoe kun je weer jezelf in balans brengen en de bezieling voelen? Mijn ervaring hierin is dat er maar een antwoord hierop te geven is: door zelf te gaan voelen!

Door de jaren heen heb ik vrouwen en mannen ervaren in een zelfonderzoek t.a.v. een ondermijnend zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en een ongezonde leef en gedragspatronen. Hoofdzakelijk herleiden uitdagingen hierin naar een verstoorde relatie met de moeder, vader, familieleden of bekenden in de jeugdjaren en de onverwerkte gevoelens die hierdoor ontstaan zijn.

De situaties die in de kindertijd speelden, kunnen terug komen wanneer je volwassen bent. Dat wil zeggen dat je dezelfde gevoelens of weerstand ervaart, als toen wanneer je kind was. Mogelijk vanuit de weerstand om het niet te willen voelen, kun je deze gevoelens vermijden en ‘weg gaan bij jezelf’, dissocieren. Je houdt je natuurlijke beweging daarmee tegen. Misschien ervaar je hierdoor dat je niet trouw kunt zijn aan jezelf en je gevoelens, en mogelijk zelfs verlating voelt. Je laat jezelf immers ‘in de steek’. Kun je je voorstellen wat dit met je zelfbeeld doet en met het vertrouwen dat je in jezelf hebt?

Een innerlijke afwezigheid kun je herstellen, door juist daar aanwezig te zijn, waar je anders jezelf verlaat. Wat de situatie ook brengt en hoe lastig deze ook is, je blijft aanwezig en doorvoelen. Hiermee heel je het vertrouwen in jezelf, want je geeft jezelf de boodschap dat je jezelf je en je gevoelens serieus neemt. Vanuit deze houding stap je het leven in en met behulp van de ervaringen die volgen, bouw je meer gevoelens van vertrouwen, veiligheid en eigenwaarde op. Je mag van binnenuit gevoed worden door de verbinding met​ jezelf.​ Vanzelf verandert je lifestyle ten positieve mee, omdat de liefde voor jezelf toeneemt en je andere keuzes zult maken die de liefde in jezelf reflecteren.​ Diep geworteld ​kan dan​ de liefde en de intimiteit ​door je ervaren​ worden​.

Hoe kun je jezelf ondersteunen in dit levensproces?
Deze vraag wordt beantwoord in een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek ondersteunt je om terug te komen in je natuurlijke beweging, flow, door je er weer aan te herinneren hoe je jouw volle aanwezigheid kunt geven aan het moment. Een zelfonderzoek ondersteunt je om inzichtelijk te krijgen waar je in de weerstand schiet en nog vasthoudt aan een verhaal. Het laat je ervaren hoe je kunt luisteren naar jezelf, je gevoelens en lichaamssignalen. Door te voelen geef je (h)erkenning aan jezelf. Je doorziet je weerstand en hoe dit zich uit in je leven. Je wordt bewust van de mis, af- en verleidingen, waaronder ondermijnende gedrags- en leefpatronen. Het ondersteunt je om de waarheid te spreken over wie je bent, wat je kunt en waar je hart naar uitgaat. Je lichaam kan zich vrij(er) voelen van verkramping en spanning. Het verlangen naar vervulling valt als vanzelf weg. Je kunt je van binnenuit gevoed voelen.

De projecties gaan niet meer naar buiten toe, maar neem je mee naar binnen. Daar waar de aandacht naartoe mag om werkelijk de onzekerheid en het gevoel van onveiligheid aan te gaan. Diep geworteld raakt de liefde voor jezelf en kun je de intimiteit voelen. Vanuit meer gevoel van aanwezigheid kun je ook de intieme relatie met anderen verdiepen. Kun je je voorstellen wat dit met jou en je leven doet?

Wees welkom voor jouw zelfonderzoek om jouw leven naar een hogere kwaliteit te brengen.

Met liefde,

Sandra Adrienne Bucher

error: Content is protected !!