Sandra Bucher coaching

Ervaar een fundamenteel nieuw bewustzijn

Ervaar zelf hoe het mogelijk is alles te zijn, te ontvangen en te creëren wat je wenst, in elk aspect van je leven.

In een sessie ervaar je een nieuw perspectief op je mogelijkheden. Een sessie geeft je inzicht op essentiële vraagstukken en op alle levensgebieden. Ik houd je een heldere spiegel voor, waardoor je antwoorden krijgt op essentiële vragen op het gebied van: de liefde, innerlijke vrede, veiligheid, macht / onmacht, intimiteit, grenzen, overgevoeligheid, talent en carrière, geld, lichaam en gezondheid, relatie​s​, studie, persoonlijk en zakelijk leiderschap, zielbestemming, zingeving en spiritualiteit. Het brengt helderheid in wat jij in je basis nodig hebt en hoe je balans brengt in jouw dagelijks leven. Je doorziet hoe je jouw leven kunt afstemmen op jouw natuurlijke drijfveren, kwaliteiten en passies. Er wordt daarbij gekeken naar jouw totale balans.

Contact maken met je verlangens
Door open en oprecht je behoeften en verlangens te (h)erkennen en deze te communiceren, verhoog je de kwaliteit van je leven. Je krijgt je unieke blauwdruk helder en brengt aandacht naar dat, wat belangrijk voor je is. De omgeving reflecteert jouw innerlijke wereld. Hoe meer afstemming je in jezelf gaat ervaren, hoe meer harmonie en succes er in jouw buitenwereld zichtbaar worden.

Door te spiegelen en reflecteren sta ik je bij om een nieuw perspectief te krijgen op jezelf en je loopbaan.

Vorig jaar wisselden 937.000 mensen van baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna een derde daarvan is jonger dan 25 jaar. Maar ook onder mensen die al langer op dezelfde plek zitten, wordt regelmatig van beroep veranderd. Van de werkenden tussen de 25 en 45 jaar wisselt 13% van baan. Of je gelukkig en succesvol bent in je werk wordt grotendeels bepaald door de mate waarin je werk jouw passie is en jij jouw functie eigen maakt. Soms kan het onhelder voor je zijn wat nu precies jouw grootste gaven en interessegebieden zijn.

Kernkwaliteiten- en motivatieprofiel

In een sessie creëer je een eigen kwaliteiten- en motivatieprofiel om zo inzicht te krijgen in wat jij in de basis nodig hebt, hoe je richting kunt geven aan jouw potentieel en hoe je deze in balans brengt met jouw bijdrage aan je directe en indirecte omgeving. Het is een interne en externe oriëntatie, die antwoorden geeft op; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en waar word ik gelukkig van?

Jouw blauwdruk
De aandacht gaat uit naar je blauwdruk, kwaliteiten, passie, missie en visie en praktische stappen die je kunt nemen om jouw droombaan te manifesteren. Daarbij kijken we naar drie levenssferen waarbinnen jij jezelf kunt ontplooien:

* De intrapersoonlijke sfeer: het gebied van het individuele bewustzijn en onderbewustzijn
* De transpersoonlijke sfeer: het gebied van zingeving, levensvisie en intuïtie
* De interpersoonlijke sfeer: het gebied van maatschappelijke relaties

Ook doe je krachtige tools op, waardoor je ervaart dat:
* Je een magneet wordt in het aantrekken van positiviteit en succes
* Hoe meer je jouw potentieel zichtbaar maakt, hoe meer jij jezelf activeert in authentieke vermogens
* Overvloed ervaren kan worden, daar waar jij het toestaat
* Je vreugdevol en positief zelfbewust kunt zijn

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, nodig ik je uit om het contactformulier in te vullen via deze link: contactformulier.